ودافون روزنه‌های امنیتی در تولیدات مخابراتی هواوی یافته است

بریتانیا قصد دارد استفاده از محصولات هواوی را در برخی بخش‌ها متوقف و در برخی دیگر محدود کند. اما شرکت‌های اپراتور موبایل بریتانیا با این تصمیم موافق نیستند.

ودافون روزنه‌های امنیتی در تولیدات مخابراتی هواوی یافته است

ادامه خواندن “ودافون روزنه‌های امنیتی در تولیدات مخابراتی هواوی یافته است”