روزشمار: ۹ آبان؛ تصويب انقراض حكومت قاجاريه توسط مجلس و آغاز حکومت رضا شاه پهلوی

در چنین روزی انقراض حكومت قاجاريه توسط مجلس تصویب و ديكتاتوری رضا شاه پهلوی آغاز شد.

روزشمار: ۹ آبان؛ تصويب انقراض حكومت قاجاريه توسط مجلس و آغاز حکومت رضا شاه پهلوی

تغيير حكومت قاجار و جايگزينی پهلوی، از سال‏‌های قبل مد نظر رضاشاه ميرپنج بود تا اين كه مسافرت طولانی احمدشاه به اروپا، بهترين فرصت را برای او مهيا کرد. در اين هنگام با حمايت هواداران رضاخان در مجلس، احمدشاه از فرماندهی كل قوا عزل و اين مقام به رضاخان سردار سپه واگذار شد.

پس از مدتی با فشار نظاميان بر مجلس شورای ملی، در جلسه نهم آبان ۱۳۰۴، ماده واحده مبنی بر خلع قدرت و انقراض سلسله قاجار به تصويب رسيد. در پی اين جلسه، خاندان كهنسال قاجاريه پس از يكصد و پنجاه سال سلطنت، با یک قيام و قعود ساده، به سرعت منقرض شد و حكومت ۵۳ ساله پهلوی آغاز شد. تصميم مجلس در نهم آبان، بازتاب گسترده‏‌ای در مطبوعات جهان به دنبال داشت و تمام خبرگزاری‌ها، تغييرات ايران را با آب و تاب تمام در صفحات اول روزنامه‌‏های خود انتشار می‌‏دادند.

در همان هنگام كه دولت فروغی در تهران سرگرم برگزاری جشن تاج‌گذاری بود، احمد شاه قاجار در پاريس طی یک مصاحبه مطبوعاتی و صدور اعلاميه، عزل خود را از سلطنت، غيرقانونی خواند و آن را به زور اسلحه و قشون دانست. رضاخان سرانجام در ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴ به سلطنت دائمی دست يافت و در چهارم ارديبهشت سال بعد تاج‌گذاری کرد. پس از آن، محمدحسن ميرزا وليعهد با خواری راهی مرز شد و رضاشاه پهلوی كه از آن پس والاحضرت اقدس خوانده می‌شد به رياست حكومت موقت معين شد.

 

منبع : کجارو